Ukrainska umjetnica Kassandra (Елка Визерская) svojim fantastičnim foto manipulacijama zaustavlja dah.